mandag den 6. august 2018

Hvordan man bliver mere og mere sikker.

Hvis en person skal lære at gøre noget, der er sammensat af flere forskellige handlinger, skal hun først lære at gøre det, der er let og så lære de sværere handlinger en efter en. 

Dette kaldes at undervise ved hjælp af gradvis indlæring.

En person bliver forvirret, hvis hun får for meget at lære på for kort tid.

En gradvis indlæring er som en trappe, man går op ad.

Det er let, fordi man tager et trin ad gangen. Det er nødvendigt, at trinnene er der.

Man må lære den første handling så godt, at den ikke bekymrer en på nogen måde.

Gå så videre til den anden handling, hvor der er noget nyt at lære og lav den sammen med den første handling. 

Hvis nu den første handling stadig volder en besvær, og man ikke helt har fået fat i den, så vil den anden handling blive meget forvirrende.

Så når du bliver forvirret, når du skal lave noget, er det, fordi du ikke kan udføre den enklere handling, som du skulle have lært, før du gik videre til det sværere og mere sammensatte.

Det er ikke, fordi du ikke forstår den sværere handling, for den er du faktisk slet ikke kommet til. Din opmærksomhed er stadig på den enklere handling.

En lærer må starte på et trin, som han virkelig kan gøre eleven helt fortrolig med og så gå videre til en ny handling som eleven så kan blive fortrolig med.

Hvis læreren ikke har fundet et trin, der er lavt nok til, at eleven kan blive fortrolig med det, så vil eleven på de næste trin synes, at det er meget indviklet, og han vil føle, at det hele kører rundt for ham.

En elev havde i gymnastiktimerne meget svært ved at springe over en buk med et springbræt foran. 

Hvad var der galt?

Han lærte aldrig et tidligere trin: at bruge et springbræt.
Han var lidt bange for det, og vidste ikke helt, hvor han skulle placere sine fødder på det, når han sprang. 

Hvad er løsningen?

Han skal lære at benytte springbrættet alene uden buk, indtil han virkelig  er sikker i det.

For når han bruger et springbræt rigtigt, hjælper det ham til at springe så højt, at det er meget nemmere at komme over bukken.


Studieglad® kan gøre dig eller dit barn meget mere sikker!

www.studieglad.dk